- 
  

Klubben er i øjeblikket nedlukket pga. Corona restriktionerne 

 
 
 
Velkommen til Mejdal-Halgård Petanque.
  
Klubben har baner anlæg som ligger bag Mejdal Hallen, Slåenvej 65, 7500 Hostebro.
Klubben råder over 12 baner med lysmaster, så der kan spilles året rundt.
Klubhuset er opvarmet, og udenfor er et stort overdækket halvtage. 
Klubben er 1 af 9 klubber der høre under Mejdal-Halgård GIK
  
Klubben er medlem af DGI og møder andre klubber i turnering og stævner i løbet af året. 
 
Klubbens formål er udbrede kenskabet til petanque ved at afholde træning og ved at deltag i turnering og stævner.
 
I klubben lægger vi meget vægt social samvær, for det skal også være hyggeligt at spille petanque.
Der er også plads til dem, der vil spille petanque på et højrere konkurrence niveau.
  
Klubben afvikler mange stævner i årets løb, f. eks. klubmesterskab, Mejdal-Halgård Byfest samt Åbne Holstebromesterskab i samarbejde med DGI Vestjylland Holstebroegnen